Haddii aad tahay qof dhallinyaro ah oo leh xirfadda farsamada-gacanta, xilli dhawaanna ka qalinjabiyay dugsiyada farsamada-gacanta dalka waxaad soo codsan kartaa agab-ka shaqogalka si aad ugu shaqaysato xirfadda aad baratay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Details

Y-PEER SOMALIA

Contact Form

(*) lorem ipsum dolor sit amet!

  • 2 + 10 =